Επιλογή Σελίδας

Μπαλατσός Νικόλαος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Βιοχημεία

balatsos-at-bio.uth.gr | 2410-565261

Πτυχίο: Τμήματος Χημείας, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διδακτορικό Δίπλωμα: Ιατρικής Σχολής, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μεταδιδακτορική Έρευνα:

  • Τμήμα Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας
  • Ερευνητικό κέντρο Παπανικολάου
  • Νοσοκομείο “Άγιος Σάββας”
  • Department of Cell and Molecular Biology, Uppsala University
  • Ινστιτούτο Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”
  • Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, ΕΚΕΒΕ “Αλ. Φλέμιγκ”

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Ρύθμιση σταθερότητας και αποικοδόμησης mRNA

Βιοσύνθεση μακρομορίων – ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης

Ενζυμολογία

Βιοχημεία Κυτταρικής Βλάβης και Προστασίας

Κυτταροκαλλιέργειες