Επιλογή Σελίδας

Ψαρρά Άννα-Μαρία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Βιοχημεία

ampsarra-at-bio.uth.gr | 2410-565221

Πτυχίο: Χημείας, Τμήμα Χημείας Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διδακτορικό Δίπλωμα: Βιοχημεία-Ενεργειακός μεταβολισμός, ΙΒΕΒ, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Τμήμα Βιολογίας, Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μεταδιδακτορική Έρευνα: Τμήμα Βιολογικής Χημείας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Tübingen, Γερμανία, CMU, Πανεπιστήμιο Γενεύης, Ελβετία, Τμήμα Παθοφυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, USC Los Angeles, USA, Ινστιτούτο Karolinska, Σουηδία, Ερευνήτρια Δ’ΙΙΒΕΑΑ.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μιτοχονδριακοί υποδοχείς στεροειδών ορμονών, χαρακτηρισμός των υποδοχέων και διερεύνηση της δράσης τους στη μιτοχονδριακή μεταγραφή, μιτοχονδριακά εξαρτώμενη απόπτωση, και συντονισμό μιτοχονδριακής και πυρηνικής μεταγραφής. Διερεύνηση του μηχανισμού εισόδου τους στα μιτοχόνδρια και ενδοκυτταρικής κατανομής.

Δομή και Ανάλυση Βιομορίων

Μεταβολισμός

Αναλυτική Βιοχημεία

Oρμονική Ρύθμιση Μεταβολισμού