Επιλογή Σελίδας

Ολοκλήρωση εγγραφής των επιτυχόντων με την κατηγορία των Αθλητών

 

Οι επιτυχόντες με την κατηγορία των Αθλητών πρέπει να καταθέσουν στην Γραμματεία του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας τα παρακάτω δικαιολογητικά μέχρι 29/11/2023:

  1. Εκτυπωμένη αίτηση ηλεκτρονικής εγγραφής
  2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (ό,τι έχετε δηλώσει στην ηλεκτρονική σας εγγραφή)
  3. Φωτοτυπία του απολυτηρίου λυκείου
  4. Έγγραφο επιβεβαίωσης   ΑΜΚΑ ( μπορείτε να το αναζητήσετε στο ΚΕΠ ή να το εκτυπώσετε στην ηλεκτρονική δ/νση : https://www.amka.gr/AMKAGR/
  5. Μία (1) μικρή φωτογραφία (τύπου ταυτότητας)