Επιλογή Σελίδας

Εξέταση μαθήματος “Δομή και Ανάλυση Βιομορίων”

 

Αγαπητοί φοιτητές

λόγω της κακοκαιρίας στο Βόλο την ημέρα της εξέτασης (Πέμπτη 28/9) του μαθήματος Δομή και Ανάλυση Βιομορίων όσοι φοιτητές δεν μπόρεσαν να προσέλθουν μπορούν να εξεταστούν στις 12 Οκτωβρίου 2023 17.30-20.30,

Δημ. Λεωνίδας