Επιλογή Σελίδας

Εγγραφή των εισαγομένων με την κατηγορία Αλλοδαπών-Αλλογενών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

 

Η προθεσμία εγγραφής των εισαγομένων με την κατηγορία Αλλοδαπών-Αλλογενών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 είναι από 12/9/2023 έως 25/9/2023.