Επιλογή Σελίδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ

Οι εξετάσεις στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοχημείας αναβάλλονται στις 18 & 19/9/2023 και θα επανεκκινήσουν την Τετάρτη, 20/9/2023 σύμφωνα με το αρχικό πρόγραμμα το οποίο θα ολοκληρωθεί ως έχει.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση με το πρόγραμμα των μαθημάτων που οι εξετάσεις τους αναβλήθηκαν.

                                                                                                                   Λάρισα, 15/9/2023

                                                                                                             Από την Γραμματεία ΤΒΒ