Επιλογή Σελίδας

Ανακοίνωση για τους πρωτοετείς

Οι πρωτοετείς φοιτητές να παρακολουθούν την ιστοσελίδα του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας για ανακοινώσεις που τους αφορούν (δικαιολογητικά για ταυτοποίηση, έναρξη μαθημάτων κ.ά.)

Επίσης στην κεντρική σελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (www.uth.gr) αναρτώνται πληροφορίες για τους πρωτοετείς, οι οποίες ανανεώνονται συνεχώς.

 

                                                                                          Λάρισα, 12/9/2023

Από την Γραμματεία ΤΒΒ