Επιλογή Σελίδας

Ανακοίνωση για την παρουσίαση των πτυχιακών εργασιών

 

Όσοι φοτητές κατέθεσαν την πτυχιακή εργασία τους για παρουσίαση στις 11, 12 και 13 Οκτωβρίου και προτίθενται να δώσους εξετάσεις στις ίδιες ημερομηνίες, παρακαλούνται να δηλώσουν την ώρα και το μάθημα εξέτασης στο email της Γραμματείας (g-bio@bio.uth.gr), μέχρι την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου.