Επιλογή Σελίδας

Αναβολή εξετάσεων 11/09/2023 – 15/09/2023

Λόγω των έκτακτων συνθηκών αναβάλλονται οι εξετάσεις των μαθημάτων το χρονικό διάστημα 11/9/2023 έως 15/9/2023, στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας.

Θα αναρτηθεί νεότερη ανακοίνωση με τις ημερομηνίες εξέτασης των μαθημάτων.

 

                                                                        Λάρισα, 12/9/2023

Από την Γραμματεία ΤΒΒ