Επιλογή Σελίδας

Δρομολόγια Λεωφορείου ΠΘ

Για να δείτε τα δρομολόγια ανοίξτε και το συνημμένο αρχείο.

 

Δρομολόγια αστικού ΚΤΕΛ

ΒΙΟΠΟΛΙΣ-ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ

ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ-ΠΑΝ/ΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΠΑΝ/ΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ

ΛΗΞΗ 22/12/2022

 

  ΒΙΟΠΟΛΙΣ-ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 17:45  
   Έχει διακοπεί το δρομολόγιο της Τρίτης
   
   
ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ-ΠΑΝ/ΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΝ/ΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ  
ΔΕΥΤΕΡΑ 7:30 13:15  
13:30 21:00  
ΤΡΙΤΗ 7:30 13:15  
13:30 21:00  
ΤΕΤΑΡΤΗ 7:30 13:15  
13:30 21:00  
ΠΕΜΠΤΗ 7:30 13:15  
14:30 15:30  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7:30 13:15  
13:30 21:00