Επιλογή Σελίδας

Ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

 

  • Τα εργαστήρια των μαθημάτων και ο χωρισμός των φοιτητών σε ομάδες θα ξεκινήσουν σε ημερομηνία που θα ανακοινώσουν οι διδάσκοντες κάθε μαθήματος.

 

  • Τα θεωρητικά μαθήματα Α´ έτους εκτός από το μάθημα «Αγγλική Ορολογία» θα γίνονται στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Νοσηλευτικής στην Γαιόπολη (πρώην ΤΕΙ), ενώ τα εργαστήρια και το μάθημα «Αγγλική Ορολογία» θα γίνονται στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας στην Βιόπολη. Τις ημέρες που για την παρακολούθηση των μαθημάτων απαιτείται μετακίνηση των φοιτητών από την Βιόπολη προς την Γαιόπολη, η μετακίνηση θα γίνεται δωρεάν με λεωφορείο του ΠΘ.

 

  • Για την παρακολούθηση των μαθημάτων Α´ έτους δεν απαιτείται να έχει προηγηθεί η κατάθεση των δικαιολογητικών ταυτοποίησης.

 

  • Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για τους Α´ ετείς φοιτητές που αφορά στην ταυτοποίηση των Α´ ετών φοιτητών και τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν καθώς και στην δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικών φοίτησης.