Επιλογή Σελίδας

Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Υπάρχουν διαθέσιμα θέματα για εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Όποιος φοιτητής του 4ου έτους ή επί πτυχίω ενδιαφέρεται να επικοινωνήσει με μήνυμα στο email μου (stagkos@med.uth.gr).

Τα θέματα σχετίζονται με τον προσδιορισμό της επίδρασης φυτικών εκχυλισμάτων στην έκφραση αντιοξειδωτικών γονιδίων σε μεταγραφικό και μεταφραστικό επίπεδο με μεθόδους RT-PCR και Western blot.

Δ. Στάγκος

Επίκουρος Καθηγητής