Επιλογή Σελίδας

Δικαιολογητικά Εγγραφής Πρωτοετών Φοιτητών

Σας γνωρίζουμε ότι πρέπει να καταθέσετε στην Γραμματεία του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας τα παρακάτω δικαιολογητικά μέχρι 30/9/2022:

 1. Εκτυπωμένη την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής στο ΥΠΑΙΘ.
 2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (ό,τι έχετε δηλώσει στην ηλεκτρονική σας εγγραφή)
 3. Έγγραφο επιβεβαίωσης ΑΜΚΑ (μπορείτε να το αναζητήσετε στο ΚΕΠ ή να το εκτυπώσετε στην ηλεκτρονική δ/νση: https://www.amka.gr/AMKAGR/)
 4. Μία (1) μικρή φωτογραφία (τύπου ταυτότητας)

Τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν με τους εξής τρόπους:

 • Σε φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμό σας με θέμα «Δικαιολογητικά εγγραφής», που θα τον τοποθετήσετε στο γραμματοκιβώτιο στο ισόγειο του Τμήματος έξω από το παράθυρο της Γραμματείας «Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών»
 • Με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στην διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας ΠΘ, Βιόπολις, ΤΚ 41500 Λάρισα (να αναγράφεται στον φάκελο: Δικαιολογητικά εγγραφής)

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΣΑΚΤΕΟΥΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

  Όσοι έχουν εισαχθεί με την ειδική κατηγορία των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις και έχουν πραγματοποιήσει την ηλεκτρονική εγγραφή  θα πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία (με τους τρόπους που περιγράφονται παραπάνω) εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά για πρωτοετείς  και τα εξής έγγραφα:

α) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Τίτλου απόλυσης: απολυτηρίου ή πτυχίου ή αποδεικτικού του σχολείου από το οποίο αποφοίτησε.

β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης που έχει εκδοθεί είτε α) από αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου, όπως αυτές συστήνονται  κάθε χρόνο, με υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (ΦΕΚ 358 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση, είτε β) από την Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 5% η οποία συγκροτείται με κοινή υπουργική απόφαση, κατόπιν εισήγησης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) του Υπουργείου Υγείας.

 

 • Η κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών είναι υποχρεωτική, για να ταυτοποιηθούν οι πρωτοετείς φοιτητές και να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στο Τμήμα.
 • Βεβαίωση σπουδών μπορεί να εκδοθεί μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, αφού παραληφθούν τα δικαιολογητικά από την Γραμματεία και καταχωρηθούν όλα τα στοιχεία στο ηλεκτρονικό σύστημα. Όσοι χρειάζονται βεβαιώσεις σπουδών θα πρέπει να υποβάλουν αίτημα στην εφαρμογή της eΓραμματεία στο πεδίο πιστοποιητικά (eu ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ). Στα σχόλια της αίτησης θα γράφετε τη σημείωση «1ετής φοιτητής». Η είσοδος στην eΓραμματεία γίνεται με τους κωδικούς που παραλάβατε.
 • Το link για την είσοδο στην e Γραμματεία είναι: https://cas.uth.gr/login?service=https%3A%2F%2Fsis-web.uth.gr%2Flogin%2Fcas
  Για την πρόσβαση στην e Γραμματεία από την προσωπική σας ηλεκτρονική συσκευή εκτός δικτύου ΠΘ θα πρέπει να κάνετε χρήση του Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου – VPN.
  Σχετικές οδηγίες αναφέρονται στη σελίδα https://www.uth.gr/welcome στον Οδηγό Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΠΘ για τους πρωτοετείς φοιτητές.
 • Για την παρακολούθηση των μαθημάτων Α έτους δεν απαιτείται να έχει προηγηθεί η κατάθεση των δικαιολογητικών εγγραφής-ταυτοποίησης.
 • Η ανακοίνωση για την δήλωση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου, που είναι υποχρεωτική για να λάβει μέρος ο φοιτητής στις εξετάσεις, θα αναρτηθεί προσεχώς στην ιστοσελίδα του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (ΤΒΒ) www.bio.uth.gr

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις της ιστοσελίδας του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (ΤΒΒ) www.bio.uth.gr και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας www.uth.gr.