Επιλογή Σελίδας

Αγγλική Ορολογία (1ο εξάμηνο) – Έναρξη μαθημάτων

Το μάθημα “Αγγλική Ορολογία” του 1ου εξαμήνου θα ξεκινήσει μία εβδομάδα μετά την έναρξη των μαθημάτων, την Τετάρτη 5/10/2022.