Επιλογή Σελίδας

Έναρξη διαλέξεων του μαθήματος “Δομή και Ανάλυση Βιομορίων”

Οι Διαλέξεις του μαθήματος Δομή και Ανάλυση Βιομορίων θα ξεκινήσουν την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022 στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Νοσηλευτικής στην Γαιόπολη (πρώην ΤΕΙ) στις 09.00.