Επιλογή Σελίδας

Σίτιση πρωτοετών φοιτητών

H σίτιση των πρωτοετών φοιτητών θα γίνεται ως εξής:

Δευτέρα-Πέμπτη-Παρασκευή: όλα τα γεύματα στο εστιατόριο της “Γαιόπολις”

Τρίτη: όλα τα γεύματα στο εστιατόριο της “Βιόπολις”

Τετάρτη: μεσημεριανό στο εστιατόριο της “Βιόπολις” – βραδινό στο εστιατόριο της “Γαιόπολις”.

* Οι φοιτητές έχουν δυνατότητα δήλωσης σίτισης στο βοηθητικό εστιατόριο στο κέντρο της Λάρισας (Οικονόμου εξ Οικονόμων 50).