Επιλογή Σελίδας

Πρόσκληση παρουσίασης διδακτορικής διατριβής κ. Ζ.-Β. Σκαπέρδα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της Υποψήφιας Διδάκτορα

κ. Ζωής-Βασιλικής Σκαπέρδα

με θέμα: «Μελέτη δεικτών οξειδοαναγωγικής κατάστασης στο κρέας παραγωγικών ζώων»,
και επιβλέποντα τον Καθηγητή Δ. Κουρέτα
 θα πραγματοποιηθεί

την Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα: 13:00,

με τηλεδιάσκεψη (e-presence).