Επιλογή Σελίδας

Εκδήλωση ενημέρωσης για την αμειβομένη πρακτική άσκηση ακαδ. έτους 2021-2022

Την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2022 και ώρα 11.00 στην Αίθουσα 1 θα γίνει παρουσίαση – ενημέρωση από το γραφείο Πρακτικής Άσκησης Π.Θ. για τους φοιτητές/τριες του Τμήματος στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020. Η ενημέρωση αφορά τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες που βρίσκονται κυρίως στο 3ο έτος και πάνω.