Επιλογή Σελίδας

Πρόσκληση παρουσίασης διδακτορικής διατριβής κ. Κ. Βουτετάκη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του Υποψήφιου Διδάκτορα

 κ. Κωνσταντίνου Βουτετάκη

με θέμα:  «Μελέτη του ρόλου της ενζυμικής πρωτεΐνης IRE1 στον καρκίνο με μεθόδους βιοπληροφορικής ανάλυσης»,

θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα:9:00, με τηλεδιάσκεψη (e-presence).