Επιλογή Σελίδας

Πρόσκληση παρουσίασης διδακτορικής διατριβής κ. Χρ. Παπαζλατάνη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της Υποψήφιας Διδάκτορα

κ. Χριστίνας Παπαζλατάνη

με θέμα:  «Μελέτη της αποτελεσματικότητας και της μικροβιολογίας συστημάτων βιοκλινών που δέχονται απόβλητα από μονάδες μεταποίησης αγροτικών προϊόντων»,

θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα:11:00,στην Αίθουσα του Τμήματος «Κων/νος Σέκερης».