Επιλογή Σελίδας

Παράταση Περιόδου Διανομής και Δηλώσεων Συγγραμμάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2021-2022

Σας γνωρίζουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία δήλωσης και παραλαβής διδακτικών συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 ως εξής:

Δήλωση συγγραμμάτων: έως Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022

Παραλαβή συγγραμμάτων:  έως Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι δεν είναι εφικτή η διανομή των συγγραμμάτων μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία.

Για το λόγο αυτό στην περίπτωση που ένας φοιτητής έχει επιλέξει σύγγραμμα για το οποίο ορίστηκε σημείο διανομής, θα ενημερωθεί μέσω των υπηρεσιών του Ευδόξου ώστε να εισέλθει στο λογαριασμό του, προκειμένου να δει το σημείο διανομής, το ωράριο λειτουργίας του και τη διαθεσιμότητα του συγγράμματος ώστε να προγραμματίσει την παραλαβή του συγγράμματος εντός της περιόδου διανομής συγγραμμάτων.

Για την περίπτωση που ένας φοιτητής έχει επιλέξει σύγγραμμα για το οποίο δεν ορίστηκε σημείο διανομής, θα ενημερωθεί ώστε να εισέλθει στο λογαριασμό του στον Εύδοξο εντός της περιόδου δηλώσεων συγγραμμάτων, προκειμένου να επιλέξει άλλο σύγγραμμα του μαθήματος, καθώς η συγκεκριμένη επιλογή θα έχει απενεργοποιηθεί.