Επιλογή Σελίδας

Μονάδα Ανάπτυξης Φυτών

Η Μονάδα Ανάπτυξης Φυτών του Εργαστηρίου Βιοτεχνολογίας Φυτών και Περιβάλλοντος διαθέτει 3 θαλάμους ανάπτυξης και καλλιέργειας φυτών ελεγχόμενων συνθηκών, ανεξάρτητους χώρους προετοιμασίας και αποθήκευσης υλικών καθώς και χώρο και εξοπλισμό για την καταστροφή βιολογικού υλικού.

Οι τύποι των θαλάμων είναι:

  1. Θάλαμος-δωμάτιο 75m3 με πρόσβαση μέσω ξεχωριστού διαδρόμου που τον απομονώνει από το υπόλοιπο κτήριο. Ο θάλαμος διαθέτει ελεγχόμενη θερμοκρασία, υγρασία και φωτισμό οροφής με λάμπες ειδικού φωτισμού (highpressure sodium, growingandblooming), ο οποίος είναι ρυθμιζόμενος και προσαρμόσιμος για τις απαιτούμενες κατά περίπτωση ανάγκες (max 870Klm) και με εμπλουτισμό για μήκη κύματος που ευνοούν την ανάπτυξη και άνθιση φυτών. Ο θάλαμος διαθέτει πολλαπλές κινητές επιφάνειες χρήσης σε οριζόντια και κάθετη έκθεση οι οποίες παρέχουν 30 m2 ωφέλιμης επιφάνειας, ενώ υπάρχει και δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης. Επίσης, έχει παροχή απιονισμένου νερού και επιφάνεια εργασίας με αποχέτευση. Στον θάλαμο αναπτύσσονται φυτά μόνο σε αποστειρωμένα μέσα καλλιέργειας και μπορεί να φιλοξενήσει πολλά διαφορετικά είδη.
  2. Θάλαμος (Equitec -1.1 m3 ) με ελεγχόμενη θερμοκρασία, υγρασία και φωτισμό 3 πλευρών (36W/840 Radium, max 67Klm), με 4 κινητά ράφια που προσφέρουν 10 m2 χρήσιμης επιφάνειας και μέγιστο ύψος 35 cm / επίπεδο. Στον θάλαμο αναπτύσσονται φυτά μόνο σε αποστειρωμένα μέσα καλλιέργειας, με μικρότερες απαιτήσεις για ανάπτυξη σε ύψος.
  3. Πλαστικός θάλαμος 6 m3, με πρόσβαση, με ελεγχόμενη θερμοκρασία, υγρασία και φωτισμό 3 πλευρών (led, GrowingandBlooming, 455Klm) και πολλαπλές, σταθερές επιφάνειες χρήσης κάθετης έκθεσης (μέγιστο ύψος 2 m, χρήσιμη επιφάνεια 20 m2). Είναι εγκατεστημένος στο υπόγειο του κεντρικού κτηρίου του ΤΒΒ, σε απόσταση από τους βασικούς εργαστηριακούς χώρους και χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη φυτών σε έδαφος καθώς και για την χρήση φυτοπαθογόνων.

Επικοινωνία

Υπεύθυνη: Καλλιόπη Παπαδοπούλου (Καθηγήτρια)
2410-565244
kalpapad-at-bio.uth.gr