Επιλογή Σελίδας

Παπαδοπούλου Καλλιόπη

Καθηγήτρια

Βιοτεχνολογία Φυτών

kalpapad-at-bio.uth.gr | 2410-565244

Πτυχίο: Τμήματος Βιολογίας, Α.Π.Θ.

Διδακτορικό Δίπλωμα: Τμήμα Γεωργικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, Γ.Π.Α.

Μεταδιδακτορική έρευνα: Sainsbury Laboratory, John Innes Centre, Norwich, U.K.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Δευτερογενής μεταβολισμός φυτών με έμφαση στη γενετική και μοριακή ανάλυση βιοσυνθετικών μονοπατιών τερπενίων, τροποποίηση της σύνθεσης τους σε φυτά-μοντέλα ψυχανθών και διερεύνηση του ρόλου τους στη φυσιολογία και άμυνα του φυτού, γονιδιωματική μηχανική,  παραγωγή σε ετερόλογα συστήματα. Μοριακές αλληλεπιδράσεις φυτών-μικροοργανισμών με έμφαση συμβιωτικούς οργανισμούς (ριζόβια, μυκόρριζες, ασκομύκητες), τριμερείς αλληλεπιδράσεις. Μικροοργανισμοί της ριζόσφαιρας (αναγνώριση και παρακολούθηση σε έδαφος, compost και άλλα περιβαλλοντικά μέσα) και αναγνώριση του ρόλου στις φυτοκοινωνίες, φυτοπαθογόνοι μύκητες εδάφους (Επισχετικότητα οργανικών υλικών και μικροοργανισμών σε παθογόνα εδάφους – αξιολόγηση και μηχανισμοί, Επαγώμενη άμυνα του φυτού, Παράγοντες παθογένειας)

Φυσιολογία Φυτών

Βιοτεχνολογία Φυτών

Συνθετική Βιολογία