Επιλογή Σελίδας

Μονάδα Μικροσκοπίας

Η μονάδα Μικροσκοπίας έχει επιφάνεια 9 m2 και διαθέτει απαραίτητο βασικό εξοπλισμό για την απεικόνιση και χαρακτηρισμό βιολογικών δειγμάτων και υλικών βιολογικού ενδιαφέροντος. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει ένα συνεστιακό μικροσκόπιο LSM 800 Zeiss, αποτελούμενο από 4 γραμμές Laser (404, 488, 561 & 640nm), 2 ανιχνευτές PMT (MA-PMT) και έναν ανιχνευτή νέας τεχνολογίας Gallium Arsenide Phosphide PMT (GaAsP-PMT). Στο συνεστιακό μικροσκόπιο έχει ενσωματωθεί ανιχνευτής Airyscan της εταιρείας Zeiss παρέχοντας δυνατότητα ανάλυσης δομών μικρότερων των 200nm. 

Επικοινωνία

Υπεύθυνη: Άννα-Μαρία Ψαρρά (Αναπλ. Καθηγήτρια)
2410-565221
ampsarra-at-bio.uth.gr

Η μονάδα διαθέτει επίσης δύο μικροσκόπια φθορισμού εταιριών Leica (DM2000) και Zeiss, τρεις κάμερες φθορισμού εταιριών Leica, Zeiss και QImaging (OptiMOS), ένα στερεοσκόπιo τύπου Leica και ένα μικροσκόπιο ορατού (Zeiss).

Ο εξοπλισμός συνοδεύεται με τα απαραίτητα λογισμικά συστήματα για μελέτη και ανάλυση εικόνων και ποσοτικοποίηση σήματος.