Επιλογή Σελίδας

Πρόσκληση υποστήριξης διδακτορικής διατριβής Υπ. Διδάκτορα κ. Αικατερίνης Καραγιώργου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της Υποψήφιας Διδάκτορα

κ. Αικατερίνης Καραγιώργου

με θέμα: «Μελέτη νέων αυτοαντισωμάτων ως βιοδείκτες αυτοάνοσων νευρολογικών νοσημάτων»

 και επιβλέποντα τον Καθηγητή Δημήτριο Λεωνίδα,

θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα: 14:00

με τηλεδιάσκεψη (e-presence).