Επιλογή Σελίδας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕΣΩ MSTeams

Για την συμμετοχή στις εξετάσεις μέσω του MSTeams απαιτείται πρώτα να έχετε κάνει έστω μία φορά σύνδεση στο ΔΗΛΟΣ 365 στο https://delos365.grnet.gr με τους ιδρυματικούς κωδικούς που χρησιμοποιείτε για την σύνδεση σας στο email του Πανεπιστημίου χωρίς το bio μετά το @ (π.χ. username@uth.gr).