Επιλογή Σελίδας

Ανακοίνωση για την Εξεταστική Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024

Σήμερα, ημέρα Δευτέρα 19.2.2024 και ώρα 12.00, η συνέλευση του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας συνεδρίασε έκτακτα με μοναδικό θέμα τη διερεύνηση λύσεων σχετικά με την αναστολή της εξεταστικής περιόδου του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024 λόγω της κατάληψης του Τμήματος από τους φοιτητές. Η συνέλευση, κατά πλειοψηφία, αποφάσισε τη μεταφορά των εξετάσεων των μαθημάτων που δεν πραγματοποιήθηκαν στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2024.

Σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης, θα υπάρξει ειδική μέριμνα για τους επι πτυχίω φοιτητές (δηλαδή για τους φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τα 4 έτη σπουδών) στους οποίους θα δοθεί η δυνατότητα διαδικτυακών εξετάσεων στα μαθήματα για τα οποία δεν έχουν πραγματοποιηθεί εξετάσεις. Για τους επι πτυχίω φοιτητές η συνέχιση των εξετάσεων θα ξεκινήσει την Τετάρτη 21.2.2024 σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί από την γραμματεία του Τμήματος εντός της ημέρας (ιστότοπος Τμήματος), και θα ολοκληρωθεί στις 1 Μαρτίου 2024.

Παρακαλούμε τους επί πτυχίω φοιτητές να παρακολουθούν στο e-class του κάθε μαθήματος και στον ιστότοπο του Τμήματος τις ανακοινώσεις των διδασκόντων για τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις των μαθημάτων αυτών.