Επιλογή Σελίδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ YΠ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΣΟΥΤΗ-ΔΙΔΑΡΑ

Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του Υποψήφιου Διδάκτορα

 κ. Νικολάου Ασούτη-Διδάρα

με θέμα: «Διερεύνηση της βιοδραστικότητας και του μικροβιώματος του ελληνικού μελισσόψωμου»
και επιβλέποντα τον Αν. Καθηγητή Δημήτριο Μόσιαλο,

θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα: 13:45

στην Αίθουσα «Κ. Σέκερης» του Τμήματος.