Επιλογή Σελίδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΥΠ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ κ. ΕΛΕΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

 

Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της Υποψήφιας Διδάκτορα

 κ. Ελένης Παπαδοπούλου

με θέμα: «Μελέτη του ρόλου του μικροβιώματος τοπικών ποικιλιών αμπέλου και της οινοποίησης στην ποιότητα των τελικών οινικών προϊόντων»
και επιβλέποντα τον Καθηγητή Δημήτριο Καρπούζα»,

θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα: 18:00

στην Αίθουσα «Φ. Καφάτος» του Τμήματος.