Επιλογή Σελίδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΥΠ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ κ. ΑΝΔΡΕΑ ΤΣΙΠΟΥΡΛΙΑΝΟΥ

 

Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του Υποψήφιου Διδάκτορα

 κ. Ανδρέα Τσιπουρλιάνου

με θέμα: «Η μοριακή εξέλιξη των κυτταρικών μηχανισμών παραγωγής ενέργειας: συγκριτική γονιδιωματική και λειτουργική ανάλυση»
και επιβλέπουσα την Καθηγήτρια Αικατερίνη Μούτου,

θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα: 13:00

στην Αίθουσα «Φ. Καφάτος» του Τμήματος.