Επιλογή Σελίδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΥΠ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ κ. ΣΥΜΕΩΝ ΚΟΥΛΑ

 

Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του Υποψήφιου Διδάκτορα

 κ. Συμεών Κούλα

με θέμα: «Δομικές και λειτουργικές μελέτες φωσφορυλασών των α-γλυκανών»
και επιβλέποντα τον Καθηγητή Δημήτριο Λεωνίδα,

θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα: 18:00

στην Αίθουσα «Κ. Σέκερης» του Τμήματος.