Επιλογή Σελίδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΥΠ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ κ. ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΟΥ

 

Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της Υποψήφιας Διδάκτορα

 κ. Ελένης Κατσίβελου

με θέμα: «Περιβαλλοντική τύχη και αλληλεπιδράσεις των κτηνιατρικών αντιβιοτικών με την μικροβιακή κοινότητα του εδάφους: ανθεκτικότητα, βιοαποδόμηση, ή οικοτοξικότητα;»
και επιβλέποντα τον Καθηγητή Δημήτριο Καρπούζα»,

θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα: 14:00

στην Αίθουσα «Φ. Καφάτος» του Τμήματος.