Επιλογή Σελίδας

Παράταση υποβολής αιτήσεων σίτισης

 

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς  φοιτητές/τριες ότι, παρατείνεται η υποβολή των αιτήσεων σίτισης έως και τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου.

Επίσης υπενθυμίζουμε όλους τους φοιτητές/τριες  που υπέβαλαν αίτηση και έχουν εκκρεμότητες με την ένδειξη στην αίτησή τους «Επανυποβολή με  δικαιολογητικά» να κάνουν   τις διορθώσεις

και όσοι βλέπουν  ότι  έχουν  την   αίτησή τους σε κατάσταση «Πρόχειρο» να οριστικοποιήσουν την αίτησή τους για να μπορεί να αξιολογηθεί.

Από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας