Επιλογή Σελίδας

Πρόσκληση παρουσίασης διδακτορικής διατριβής υπ. διδάκτορα κ. Φ. Τέκου

Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα

κ. Φωτίου Τέκου

με θέμα: «Μελέτη της βιολογικής δράσης εκχυλισμάτων γηγενών ποικιλιών οίνου, σε in vitro και in vivo συστήματα με τη χρήση μοριακών τεχνικών»
και επιβλέποντα τον Καθηγητή Δημήτριο Κουρέτα,

θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 4 Απριλίου 2023 και ώρα: 14:00
στην Αίθουσα «Κ. Σέκερης» του Τμήματος
.