Επιλογή Σελίδας

Ημερομηνία Ορκωμοσίας

Η Ορκωμοσία του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό και Αναγόρευση Διδακτόρων) θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 3/4/2023.

Θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση με το αναλυτικό πρόγραμμα της ορκωμοσίας.