Επιλογή Σελίδας

Ημερομηνία κατάθεσης πτυχιακών εργασιών

Η κατάθεση των πτυχιακών εργασιών στη Γραμματεία TBB από τους φοιτητές του Τμήματος θα γίνεται έως την Παρασκευή 17/2/2023.

Η παρουσίαση των πτυχιακών εργασιών θα γίνει δια ζώσης στο διάστημα από 22/2/2023 έως 2/3/2023.

Το πρόγραμμα των παρουσιάσεων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος με νεότερη ανακοίνωση.

Για να δείτε τα σχετικά δικαιολογητικά πατήστε εδώ.