Επιλογή Σελίδας

Πρόσκληση παρουσίασης διδακτορικής διατριβής Υπ. Διδάκτορα κ. Παναγιώτας Λίγγρη

Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της Υποψήφιας Διδάκτορα

 

κ. Παναγιώτας Λίγγρη

 

Με θέμα: «Δομική και βιοχημική μελέτη πρωτεϊνών δέσμευσης οσφρητικών μορίων από έντομα»

 

και επιβλέποντα τον Δ/ντή Ερευνών Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας
του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών κ. Σπυρίδωνα Ζωγράφο,

 

θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα: 10:00,
στην αίθουσα «Κ. Σέκερης».