Επιλογή Σελίδας

Πρόγραμμα Παρουσιάσεων Εκθέσεων Προόδου Υποψηφίων Διδακτόρων

Την Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα: 11:00 στην αίθουσα 1 του Τμήματος θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις της πορείας των διδακτορικών διατριβών των υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα.