Επιλογή Σελίδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΥΠ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ Μ. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ

Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της υποψήφιας διδάκτορα

 

κ. Μαρίας Μαρκαντώνη

 

με θέμα:  «Γονιδιωματική: μελέτη των αιτιών της ανδρικής υπογονιμότητας»

 

 και επιβλέποντα τον Καθηγητή Ζήση Μαμούρη,

 

θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα: 12:00,

με τηλεδιάσκεψη (e-presence).