Επιλογή Σελίδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΥΠ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ Ο. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της Υποψήφιας Διδάκτορα

 

κ. Όλγας Παπαϊωάννου

 

με θέμα: «Η λειτουργία της ανθρώπινης αγγειογενίνης στην αγγειογένεση»

 

και επιβλέποντα τον Καθηγητή Δ. Λεωνίδα,

 

θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα: 10:00,
στην αίθουσα «Κ. Σέκερης».