Επιλογή Σελίδας

Πρόσκληση παρουσίασης διδακτορικής διατριβής κ. Θ. Σολοβού

Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της υποψήφιας διδάκτορα

κ. Θεοδώρας Σολοβού

με θέμα: «Βιοχημικές μελέτες στην GSK3β-like κινάση LjSK1 από το Lotus japonicus»

και επιβλέποντα τον Καθηγητή Δ. Λεωνίδα,

θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2022  και ώρα: 10:00

 στην αίθουσα «Κ. Σέκερης» του Τμήματος.