Επιλογή Σελίδας

Οριστικά αποτελέσματα υποψήφιων για τις θέσεις αμειβομένης πρακτικής άσκησης 2021-2022 και επιπλέον θέσεις

Αγαπητοί/-ες φοιτητές/-τριες,

μετά το πέρας της περιόδου υποβολής ενστάσεων ο Πίνακας των επιτυχόντων  για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως παρουσιάζεται στο Πρακτικό των Αποτελεσμάτων της Επιτροπής Αξιολόγησης του Τμήματος υπ’ αριθμ.  302/28-3-2022, παραμένει ως έχει.

Την ανακοίνωση θα την βρείτε εδώ

Για όλους/-ες τους/τις φοιτητές/-τριες του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας που βρίσκονται στη λίστα με τους επιτυχόντες, η προθεσμία1)υποβολής της ηλεκτρονικής «Αίτησης Εγγραφής» στο  http://pa.uth.gr 2) αποστολής των δικαιολογητικών στο emailpraktiki.bio@uth.gr(σε ένα ενιαίο αρχείο pdf.)  και3)υποβολής της ηλεκτρονικής «Καρτέλας Πρακτικής» (δήλωση φορέα) στο http://pa.uth.gr(με κωδικό group θέσης από το ΑΤΛΑΣ που σας δίνει ο Φορέας αφού αναρτήσει τη θέση) ορίζεται από 5 Απριλίου έως 15 Μαΐου 2022 (24:00).

Παρακαλούμε θερμά, για την ομαλή ροή των διαδικασιών, να υποβάλετε τις ηλεκτρονικές φόρμες (μενού “φοιτητές”) εμπρόθεσμα, με πολύ προσοχή στα στοιχεία σας στη συμπλήρωση και να μην αφήνετε τις εκκρεμότητές σας στην εκπνοή της εκάστοτε προθεσμίας.

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τη διαδικασία που περιγράφεται εδώ.

*Επίσης, να σας ενημερώσουμε ότι έπειτα από αίτημα του Επιστημονικά Υπεύθυνου του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Αρ. πρωτ. 389/30-03-2021) και συνακόλουθη εγκριτική απόφαση (Αρ. πρωτ. 2894/22/ΓΠ/31-03-2022) του Ιδρυματικά Υπεύθυνου Π.Α., το Τμήμα ενισχύεται μεεπιπλέον 10 θέσεις Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης. Συνεπώς, όλοι οι αιτούντες που κρίθηκαν δικαιούχοι_Πίνακας 1 των αποτελεσμάτων (Πρακτικό με αρ. Πρωτ. 302/28-03-2022)_μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία για την εκπόνηση Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020. (Η προθεσμία για τους 10 φοιτητές/-τριες στις θέσεις 79-88 θα είναι η ίδια_5 Απριλίου με 15 Μαΐου 2022)

Καλή αρχή!