Επιλογή Σελίδας

Εργαστήριο Χρήσης Ραδιενεργών Υλικών

Με την απόφαση Α/441/1214/2020 της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) χορηγήθηκε στο Εργαστήριο Χρήσης Ραδιενεργών Υλικών του Τμήματος,για το διάστημα 29.2.2020 ως 28.1.2030, αποδεικτικό καταχώρησης για πρακτικές που περιλαμβάνουν την χρήση ραδιενεργών ισοτόπων.Το Εργαστήριο έχει επιφάνεια 9 m2 και περιλαμβάνει κατάλληλο εξοπλισμό για την πραγματοποίηση πειραμάτων με ραδιενεργά ισότοπα όπως 14C, 32Ρ και κατατάσσεται στην κατηγορία χαμηλής δυνητικής έκθεσης λόγω των ποσοτήτων ραδιενέργειας οι οποίες χρησιμοποιούνται (μικρότερη των 37 MBq – 1mCi – ημερησίως).

Επικοινωνία

Υπεύθυνος: Δημήτριος Καρπούζας (Καθηγητής)
2410-565259
dkarpouzas-at-bio.uth.gr