Επιλογή Σελίδας

Καρπούζας Δημήτριος

Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος

Περιβαλλοντική Μικροβιολογία & Βιοτεχνολογία

dkarpouzas-at-bio.uth.gr | 2410-565294

Πτυχίο: Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μεταπτυχιακό: Φυτοπροστασία, University of Reading, Μεγάλη Βρετανία

Διδακτορικό Δίπλωμα: Μικροβιακός μεταβολισμός γεωργικών φαρμάκων, University of Reading, Μεγάλη Βρετανία

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Επίδραση ρύπων στην σύσταση και λειτουργία της εδαφικής μικροβιακής κοινότητας, μικροβιακός μεταβολισμός γεωργικών φαρμάκων στο έδαφος, απομόνωση αποδομητικών μικροοργανισμών.Μελέτη της οικολογίας και γενετικής τους, εφαρμογές βιολογικής απορρύπανσης,μελέτη της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς γεωργικών φαρμάκων.

Ειδικά Μαθήματα Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας

Μοριακή Οικολογία

Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία

Τεχνολογία Επεξεργασίας Αποβλήτων