Επιλογή Σελίδας

Βιοπληροφορικής

Γενικές Πληροφορίες

Το Εργαστήριο Βιοπληροφορικής ιδρύθηκε το 2015. Ασχολείται με την Βιοπληροφορική ανάλυση δεδομένων και την ανάπτυξη Βιοπληροφορικών εργαλείων Η ερευνητική ομάδα χρησιμοποιεί για τις δραστηριότητές της ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο που βρίσκεται στον 2ο όροφο του κτηρίου του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Βιοπληροφορική ανάλυση βακτηριακών και ιικών δεδομένων
 • Μηχανική μάθηση και πρόβλεψη
 • Στατιστική ανάλυση
 • Πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις
 • Μεμβρανικοί Μεταφορείς
 • Διμερισμός μεταγραφικών παραγόντων

Προσωπικό

 1. Μέλη ΔΕΠ
 2. Υποψήφιοι Διδάκτορες
  • Μάριος Νικολαΐδης

Ερευνητικά Προγράμματα

 1. 2014 – 2015: Aristeia II national research framework for the Filtering, Annotation and Bioinformatics analyses of high-throughput Phosphoproteomic data (FAB-Phos). Principal Investigator: Dr. Amoutzias.
 2. 2011 – 2012: Processing and analysis of human genomic and phosphoproteomic data. Funded by the Research Committee of the University of Thessaly. Principal Investigator: Dr. Amoutzias.
 3. 2008 – 2010: EMBO long-term postdoctoral fellowship (ALTF-930-2007)

Δημοσιεύσεις

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 1. Ntountoumi C, Vlastaridis P, Mossialos D, Stathopoulos C, Iliopoulos I, Promponas V, Oliver SG, Amoutzias GD.Low complexity regions in the proteins of prokaryotes perform important functional roles and are highly conserved.Nucleic Acids Res. 2019 Sep 4. pii: gkz730. doi: 10.1093/nar/gkz730.
 2. Vlastaridis P, Kyriakidou P, Chaliotis A, Van de Peer Y, Oliver SG, Amoutzias GD. Estimating the total number of phosphoproteins and phosphorylation sites in eukaryotic proteomes. Gigascience. 2017 Feb 1;6(2):1-11. doi: 10.1093/gigascience/giw015. PMID:28327990
 3. Chaliotis A, Vlastaridis P, Mossialos D, Ibba M, Becker HD, Stathopoulos C and Amoutzias GD. The complex evolutionary history of aminoacyl-tRNA synthetases. Nucleic Acids Res. 2017 Feb 17;45(3):1059-1068.
 4. Amoutzias GD, He Y, Lilley KS, Van de Peer Y, Oliver SG. Evaluation and properties of the budding yeast phosphoproteome. Mol Cell Proteomics. 2012 Jun;11(6):M111.009555.
 5. Cock MJ, Sterck L, Rouzé P, Scornet D, Allen AE, Amoutzias G, et al. The Ectocarpus genome and the independent evolution of multicellularity in brown algae. Nature. 2010 Jun 3;465(7298):617-21.
 6. Amoutzias GD, He Y, Gordon J, Mossialos D, Oliver SG, Van de Peer Y. Posttranslational regulation impacts the fate of duplicated genes. Proc Natl Acad Sci U S A. 2010 Feb 16;107(7):2967-71.
 7. Amoutzias GD, Robertson DL, Van de Peer Y, Oliver SG. Choose your partners: Dimerization in eukaryotic transcription factors. Trends Biochem Sci. 2008 May;33(5):220-9.
 8. Amoutzias G, Van de Peer Y. Together we stand: genes cluster to coordinate regulation. Dev Cell. 2008 May;14(5):640-2.
 9. Pinney JW, Amoutzias GD, Rattray M, Robertson DL. Reconstruction of ancestral protein interaction networks for the bZIP transcription factors. Proc Natl Acad Sci U S A. 2007 Dec 18;104(51):20449-53
 10. Amoutzias G, Veron A, Weiner A, Robinson-Rechavi M, Bornberg-Bauer E, Oliver S, Robertson D. One Billion Years of bZIP Transcription Factor Evolution: Conservation and Change in Dimerization, and DNA-Binding Site Specificity. Mol Biol Evol. 2006 Dec 28.
 11. Amoutzias GD, Robertson DL, Oliver SG, Bornberg-Bauer E. Convergent evolution of gene networks by single-gene duplications in higher eukaryotes. EMBO Rep. 2004 Mar;5(3):274-9.

Awarded: http://documents.manchester.ac.uk/display.aspx?DocID=7475

Πλήρης λίστα δημοσιεύσεων του Εργαστηρίου: https://scholar.google.gr/citations?user=3kEqBHwAAAAJ&hl=el&oi=ao

Διδακτορικές Διατριβές

 1. Panayotis Vlastaridis: Bioinformatics Analysis, Management and Organization of Biological Data related to Post-Translational Regulation. (graduated in 2020)

Παροχή Υπηρεσιών

 • Βιοπληροφορικές αναλύσεις. Μηχανική μάθηση και πρόβλεψη βιολογικών δεδομένων, στατιστικές αναλύσεις.

Εργαστήριο Βιοπληροφορικής

Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (2ος όροφος)
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Bιοπολις, 41500 – Λάρισα

Επικοινωνία

2410-565289
amoutzias-at-bio.uth.gr

Ιστοσελίδα Εργαστηρίου

bioinf.bio.uth.gr