Επιλογή Σελίδας

Αμούτζιας Γρηγόριος

Καθηγητής

Βιοπληροφορική με έμφαση στην Μικροβιολογία

amoutzias-at-bio.uth.gr | 2410-565289

Πτυχίο: Tμήματος Βιολογίας ΑΠΘ

Mεταπτυχιακό: Βιοπληροφορική, Leeds University, UK

Διδακτορικό Δίπλωμα: Βιοπληροφορική, University of Manchester, UK

Μεταδιδακτορική Έρευνα: Université de Lausanne, Switzerland; VIB / University of Gent, Belgium; Cambridge University, UK

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Εξέλιξη, με έμφαση στους γονιδιακούς και γενωμικούς διπλασιασμούς, στη γονιδιακή ρύθμιση, στις πρωτεινικές αλληλεπιδράσεις και στoυς ιικούς ανασυνδυασμούς.

Εισαγωγή στην Πληροφορική και στην Υπολογιστική Διαχείριση Μεγάλου Όγκου Δεδομένων

Βιοπληροφορική

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό