Επιλογή Σελίδας

Ζίφα Αιμιλία

Επίκουρος Καθηγήτρια

Βιολογίας – Νευροβιολογίας

azifa-at-uth.gr | 2410-565288

Πτυχίο: Τμήματος Βιολογίας, ΑΠΘ

Μεταπτυχιακό: Μοριακής και Κυτταρικής Φαρμακολογίας, Université PARIS VI, Γαλλία

Διδακτορικό Δίπλωμα: Νευροφαρμακολογίας, Université PARIS VI – Institut Pasteur (Paris), Γαλλία

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Δυσλειτουργία της αναπνευστικής αλυσίδας στα μιτοχόνδρια σε ασθενείς με προβλήματα νευρομυϊκά (παιδιά με ψυχοκινητική καθυστέρηση και νευρομυϊκή δυσλειτουργία), νευροεκφυλιστικά (ασθένεια του Alzheimer και του Parkinson), μεταβολικά νοσήματα (διαβήτης) και ασθένειες με έντονη μητρική κληρονομικότητα (άσθμα) μέσω της ανίχνευσης μεταλλάξεων σε μιτοχονδριακά γονίδια (tRNAs, ένζυμα της αναπνευστικής αλυσίδας) και του βιοχημικού ελέγχου της λειτουργίας της αναπνευστικής αλυσίδας.

Δημιουργία μιας τράπεζας πολυμορφισμών μιτοχονδριακών γονιδίων που απαντώνται στην περιοχή της Θεσσαλίας σε φυσιολογικό πληθυσμό.

Μεταγωγή Σήματος

Αναπτυξιακή Βιολογία

Βιοχημική Φαρμακολογία

Νευροεπιστήμες και Συμπεριφορά