Επιλογή Σελίδας

Βασιλειάδης Σωτήριος

Επίκουρος Καθηγητής

Mοριακή Μικροβιακή Οικολογία-Γονιδιωματική

sovasileiadis-at-uth.gr | 2410-565223

Πτυχίο: Τμήμα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μεταπτυχιακό: Τμήμα Φυτικής Παραγωγής-Φυτοπαθολογίας, Wageningen University, Ολλανδία.

Διδακτορικό Δίπλωμα: Τμήμα της Γεωργικής και Περιβαλλοντικής Χημείας του Πανεπιστημίου Universitα Cattolica del Sacro Cuore (Πλακεντία, Ιταλία), με ειδίκευση σε στοχευμένες μεταγονιδιωματικές αναλύσεις και σχετική βιοπληροφορική/στατιστική ανάλυση

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Ανάλυση μεταγονιδιωμάτων προς ανακάλυψη νέων ενζύμων, μικροβιακή οικολογία σε συνθήκες στρες, ανάπτυξη μικροβιακής ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά σε φυσικά και ανθρωπογενή περιβάλλοντα.

Γενική Βιολογία

Ειδικά μαθήματα Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας

Τεχνολογία Επεξεργασίας Αποβλήτων