Επιλογή Σελίδας

Ματθιόπουλος Κωνσταντίνος

Καθηγητής

Μοριακή Βιολογία

kmathiop-at-bio.uth.gr | 2410-565284

Πτυχίο: Τμήματος Χημείας, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μεταπτυχιακό: Harvard University Boston, ΗΠΑ

Διδακτορικό Δίπλωμα: Tufts University of Boston, ΗΠΑ

Μεταδιδακτορική Έρευνα: Εθνικό Ίδρυμα Υγείας (ΝΙΗ), ΗΠΑ – Università di Roma “La Sapienza”, Ιταλία

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μοριακή εντομολογία εντόμων οικονομικής σημασίας. Μοριακή οικολογία του δάκου της ελιάς, της καρπόκαψας του μήλου και των αφίδων της ροδακινιάς και του βάμβακος. Μελέτη των μοριακών μηχανισμών της ανθεκτικότητας σε εντομοκτόνα και της εξάπλωσής της στη φύση. Γονιδιωματική του δάκου της ελιάς. Χαρακτηρισμός Υ-ειδικών αλληλουχιών του δάκου.

Φυσιολογία ΙΙ

Μοριακή Βιολογία

Ειδικά Θέματα Μοριακής Βιολογίας

Συνθετική Βιολογία

Γενετική Μηχανική εντόμων και Εφαρμογές

Εξέλιξη Ιδεών στις Βιολογικές Επιστήμες