Επιλογή Σελίδας

Κομιώτης Δημήτριος

Καθηγητής

Οργανική Χημεία με έμφαση στη σύνθεση Βιοδραστικών Μορίων

dkom-at-bio.uth.gr | 2410-565285

Πτυχίο: Φυσικής Χημείας, Université PARIS VII, Γαλλία

Μεταπτυχιακό: Οργανική Χημεία, Université PARIS VII, Γαλλία

Διδακτορικό Δίπλωμα: Université PARIS VII – Αντικαρκινικό Ινστιτούτο, Γαλλία

Μεταδιδακτορική Έρευνα: Φαρμακευτική Χημεία, Φαρμακολογία και Φαρμακογνωσία, University of Illinois at Chicago – ΗΠΑ

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Σύνθεση τροποποιημένων γλυκοσιδίων, νουκλεοσιδίων με βιολογικό ενδιαφέρον.

Οργανική Χημεία

Βιοργανική Χημεία

Ενόργανη Ανάλυση

Ειδικά Θέματα Οργανικής Σύνθεσης